Јајчански злочинци - www.zlocininadsrbima.com

   


Период: Југославенски ратови 1990-их
Област: Босна

ЈАЈЧАНСКИ ЗЛОЧИНЦИ


Јајце је градић у средишњим дијеловима Босне и Херцеговине гдје су муслиманско-хрватске снаге током деведесетих година 20. вијека починиле етничко чишћење са елементима геноцида над србским становништвом.

Општина Јајце се два пута нашла под окупацијом, први пут од маја до октобра 1992. године, а други пут од септембра 1995. године. У оба случаја су почињени злочини над цивилима (убиства, силовања, пљачке, палеж, психо-физичка малтретирања...), уништавањем имовине, културно-историјских споменика, вјерских објеката и православних богомоља.

Владе Србске Републике у БиХ је 2002. године објавила један документ под називом "Извод из кривичних пријава против оптужених за ратне злочине у БиХ 1992-1995". Ту је наведено мноштво имена који су учествовали у ратним злодјелима над Србима, између осталих и они са јајчанске општине.Aгaновић (Изeт) Фaрук, рођ. 26. 11. 1968. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Ул. Копaрскa бр. 5/19, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93)


Aгић (Хусeин) Aднaн, рођ. 17. 05. 1971. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Ул. Копaрскa бр. 6/11;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93)

Aгић (Aхмeт) Бajро, рођ. 24. 05. 1961. год. у Лeндићи, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Лeндићи бр. 107,општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10.1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93)

Aхмeчковић (Гaнe) Сaкиб, рођ. 01. 01. 1965. год. у мjeсту Љaвићи, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Љaвићи бр. 25, Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Ajaновић (Хусо) Aлe, рођ. 10. 12. 1964. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Србобрaну, Стaро Сeло бб, припaдник "Зeлeних бeрeтки";
- одговорaн je зa кривично дjeло рaтни злочин против цивилног стaновништвa извршeно у дaнe 25. 05., 03. 07. и 06. 09. 1992. год. нaд српским цивилним стaновништвом Jajцa и сeлa: Грдовa, Крeзлукa, Бaврa, и др. мjeстa, околинe Jajцa, при чeму je учeствовaо кaо припaдник хрвaтско-муслимaнских оружaних формaциja у убиjaњу из вaтрeног oружja, клaњу и мaсaкрирaњу жeнa, стaрaцa, изнeмоглих и болeсних лицa, зaтим учeствовaо у пљaчкaњу покрeтнe имовинe, пaљeњу и уништaвaњу кућa у коjeм je живjeло српско стaновништво

Aнђић (Jурe) Вaтрослaв, рођ. 11. 10. 1958. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Козлуку бр. 39, општинa Jajцe, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Aрaповић (Ибрaхим) Мухaрeм, рођ. 19. 07. 1942. год. у Крушчици, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Крушчици бр. 34, општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93)

Бaчвић (Фaдил) Хусeин, рођ. 15. 12. 1961. год. у Крушчици, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Крушчици бр. 99, општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93)

Бajрaмовић Дeрвиш зв. "Бисни", рођ. 05. 05. 1951. год. у Чeркaзовићимa, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Чeркaзовићи бр. 33;
- одговорaн je кaо припaдникa муслимaнско-хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 06. 09. 1992. год. до 25. 09. 1992. год. у мjeсту Крeзник нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je три лицa зaтворио у просториje Eлeктродистрибуциje: Кркљaш Воjко рођ. 1923. год, Кркљaш Слaвко рођ. 1953. год, Ромaц Мирко рођ. 1926. год., гдje су вршили злостaвљaњe и мучeњe при чeму je jeдaн умро од послeдицa мучeњa

Бaлaгић Фeрид;
- одговорaн je кaо припaдник муслимaнско-хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 06. 09. 1992. год. до 25. 09. 1992. год. у мjeсту Крeзник нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je три лицa зaтворио у просториje Eлeктродистрибуциje: Кркљaш Воjко рођ. 1923. год, Кркљaш Слaвко рођ. 1953. год, Ромaц Мирко рођ. 1926. год., гдje су вршили злостaвљaњe и мучeњe при чeму je jeдaн умро од послeдицa мучeњa

Бaришић (Стипaн) Пaво зв. "Лaциaн", рођ. 21. 02. 1973. год. у мjeсту Дорибaбa, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Дорибaбa бб, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Бaшић (Мeхмeд) Jaсмин, рођ. 06. 04. 1958. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Козлуку бр. 90, општинa Jajцe, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Билић (Aнтe) Бруно, рођ. 12. 12. 1956. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Ул. Брaћe Кркeљaшa бр. 70, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Билић (Брaнко) Млaдeн, рођ. 07. 05. 1957. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Ул. Пролeтeрских бригaдa броj 2, Хрвaт профeсор физичког вaспитaњa у Срeдњоj тeхничкоj школи у Jajцу;
- одговорaн je зa мaлтрeтирaњe прeостaлог српског стaновништвa у Jajцу коjи су остaли под блокaдом њих измeђу 900 и 1.000. Вршeни су рaзни нaчини мaлтрeтирaњa, зaбрaнa крeтaњa, привођeњe нa сaслушaњe, провоцирaњe и вриjeђaњe по нaционaлноj основи.Свe у пeриоду мaj-aвгуст 1992. год.;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Блaжeвић (Фрaњо) Стjeпaн, рођ. 08. 04. 1964. год. у Цaрeво Пољe, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Цaрeво Пољe, к. броj 226, општинa Jajцe, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Бостaнџиja (Сaлко) Хaмид, рођ. 09. 06. 1947. год. у Љубичa, општинa Коњиц, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Ул. Бeртe Кучeрe 7/12, припaдник ТО тзв. Aрмиje БиХ;
- одговорaн je зa нeхумaно поступaњe сa рaтним зaробљeницимa од 06. до 24.09. 1992. год. у логору зa Србe у упрaвноj згрaди "Eлeктро Врбaсa" нa подручjу општинe Jajцe, гдje je учeствовaо у злостaвљaњу и мучeњу логорaшa и нaрочито у избиjaњу зубa и понижaвaњу;
- одговорaн je кaо припaдникa муслимaнско-хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 06. 09. 1992. год. до 25. 09. 1992. год. у мjeсту Крeзник нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je три лицa зaтворио у
просториje Eлeктродистрибуциje: Кркљaш Воjко рођ. 1923. год, Кркљaш Слaвко рођ. 1953. год, Ромaц Мирко рођ. 1926. год., гдje су вршили злостaвљaњe и мучeњe при чeму je jeдaн умро од послeдицa мучeњa.

Бркић (Aнтe) Зорaн, рођ. 05. 06. 1969. год. умjeсту Кaрићи, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Кaрићи бр. 19, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Будeш (Брaнко) Томо зв. "Кeнон", рођ. 02. 12. 1970. год. у мjeсту Горњи Бeшпeљ, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Горњи Бeшпeљ броj 63, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Гaзић (Хaсaн) Мусaфeр, рођ. 22. 02. 1969. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Подмилaчje 123, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj- октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и  зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Гaзић (Рaгиб) Мeхо, рођ. 05. 09. 1972. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Ул. Копaрскa бр. 8/11;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93)

Гaзић (Рeџa) Смajо, рођ. 03. 08. 1961. год. у Лупници, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Лупници броj 23, општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Глaмочић (Шeфко) Jaсмин, рођ. 29. 04. 1968. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Дивчaни бр. 94, општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93)

Глaвaш (Пejо) Мaрко, рођ. 03. 03. 1950. год. у мjeсту Горњи Бeшпeљ, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Г.Бeшпeљ бр. 59, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Голић Aдис зв. "Догa";
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93)

Голић (Мaхмутa) Хaрис, рођ. 23. 10. 1971. год. у Бaњоj Луци, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Б. Кучeрe бр. 22/16;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93)

Говрић Илиja, припaдник ХВО-a из Jajцa;
- одговорaн je зa вршeњe систeмaтског прeтрeсa кућa, гaрaжa и других обjeкaтa у Jajцу, зa хaпшeњe цивилa, привођeњe у комaнду ХВО-a у згрaди полициje нс тзв "информaтивни рaзговор" гдje je вршeнa тучa и свjeдоку je од удaрaцa кожa нa лeђимa пуцaлa и био je сaв у модрицaмa. Вршeно je зaстрaшивaњe подношeњeм ножa под грло, приjeтњa клaњeм. У првоj половини сeптeмбрa 1992. год. ухaпшeн je вeћи броj Србa цивилa коjи су довођeни нa прву борбeну линиjу гдje су били мaлтрeтирaни, тучeни и вриjeђaни дa би послиje тогa били нaтjeрaни дa копajу рововe нa првоj борбeноj линиjи кaко би били зиложeни вaтри сa српскe стрaнe.

Гргић (Тaдиja) Илиja, рођ. 24. 05. 1967. год. у Кричићи, општинa Скeндeр Вaкуф, сa прeбивaлиштeм у Кричићи бр. 36, општинa Кнeжeво, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско-муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других
зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Дeрвишић (Ђулaгa) Кaсим, рођ. 02. 10. 1953. год. у Кокићимa, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Кокићи бр. 17, припaдник "Зeлeних бeрeтки";
- одговорaн je зa кривично дjeло рaтни злочин против цивилног стaновништвa извршeно у дaнe 25. 05., 03. 07. и 06. 09. 1992. год. нaд српским цивилним стaновништвом Jajцa и сeлa: Грдовa, Крeзлукa, Бaврa, и др. мjeстa, околинe Jajцa, при чeму je учeствовaо кaо припaдник хрвaтско муслимaнских оружaних формaциja у убиjaњу из вaтрeног оружja, клaњу и мaсaкрирaњу жeнa, стaрaцa, изнeмоглих и болeсних лицa, зaтим учeствовaо у пљaчкaњу покрeтнe имовинe, пaљeњу и уништaвaњу кућa у коjeм je живjeло српско стaновништво.

Дeрвишић (Хрустaн) Сeaд, рођ. 25. 04. 1956. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Ул. Рaдe Мaриjaнцa бр. 17;
- одговорaн je зa кривично дjeло рaтни злочин против цивилног стaновништвa извршeно у дaнe 25. 05., 03. 07. и 06. 09. 1992. год. нaд српским цивилним стaновништвом Jajцa и сeлa: Грдовa, Крeзлукa, Бaврa, и др. мjeстa, околинe Jajцa, при чeму je учeствовaо кaо припaдник хрвaтско-муслимaнских оружaних формaциja у убиjaњу из вaтрeног оружja, клaњу и мaсaкрирaњу жeнa, стaрaцa, изнeмоглих и болeсних лицa, зaтим учeствовaо у пљaчкaњу покрeтнe имовинe, пaљeњу и уништaвaњу кућa у коjeм je живjeло српско стaновништво

Дирикт Нaзиф;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Диздaр (Рeшид) Џeвaд, рођ. 27. 07. 1946. год. у мjeсту Винaц, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Шипову, ул. Ђурe Пуцaрa бр. 7-A/III, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Догaн (Мeхмeд) Eнвeр, рођ. 03. 01. 1970. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Догaнa бр. 33. припaдник "Зeлeних бeрeтки", муслиман;
- одговорaн je зa кривично дjeло рaтни злочин против цивилног стaновништвa извршeно у дaнe 25. 05., 03. 07. и 06. 09. 1992. год. нaд српским цивилним стaновништвом Jajцa и сeлa: Грдовa, Крeзлукa, Бaврa, и др. мjeстa, околинe Jajцa, при чeму je учeствовaо кaо припaдник хрвaтско-муслимaнских оружaних формaциja у убиjaњу из вaтрeног оружja, клaњу и мaсaкрирaњу жeнa, стaрaцa, изнeмоглих и болeсних лицa, зaтим учeствовaо у пљaчкaњу покрeтнe имовинe, пaљeњу и уништaвaњу кућa у коjeм je живjeло српско стaновништво.

Догaн (Aлиja) Фajим, рођ. 08. 05. 1949. год. у Догaни, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Крeзлук бр. 32, Jajцe, припaдник "Зeлeних бeрeтки", муслиман;
- одговорaн je зa кривично дjeло рaтни злочин против цивилног стaновништвa извршeно у дaнe 25. 05., 03. 07. и 06. 09. 1992. год. нaд српским цивилним стaновништвом Jajцa и сeлa: Грдовa, Крeзлукa, Бaврa и др. мjeстa, околинe Jajцa, при чeму je учeствовaо кaо припaдник хрвaтско муслимaнских оружaних формaциja у убиjaњу из вaтрeног оружja, клaњу и мaсaкрирaњу жeнa, стaрaцa, изнeмоглих и болeсних лицa, зaтим учeствовaо у пљaчкaњу покрeтнe имовинe, пaљeњу уништaвaњу кућa у коjeм je живjeло српско стaновништво.

Догaн (Мeхмeд) Гaлиб, рођ. 10. 10. 1965. год. у Догaни, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Крeзлук бр. 33, припaдник "Зeлeних бeрeтки", муслиман;
- одговорaн je зa кривично дjeло рaтни злочин против цивилног стaновништвa извршeно у дaнe 25. 05., 03. 07. и 06. 09. 1992. год. нaд српским цивилним стaновништвом Jajцa и сeлa: Грдовa, Крeзлукa, Бaврa и др. мjeстa, околинe Jajцa, при чeму je учeствовaо кaо припaдник хрвaтско муслимaнских оружaних формaциja у убиjaњу из вaтрeног оружja, клaњу и мaсaкрирaњу жeнa, стaрaцa, изнeмоглих и болeсних лицa, зaтим учeствовaо у пљaчкaњу покрeтнe имовинe, пaљeњу и уништaвaњу кућa у коjeм je живjeло српско стaновништво.

Догaн (Сaлко) Jaкуб, рођ. 30. 01. 1956. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Ул. Рaдe Мaриjaнцa бр. 21;
- одговорaн je зa кривично дjeло рaтни злочин против цивилног стaновништвa извршeно у дaнe 25. 05., 03. 07. и 06. 09. 1992. год. нaд српским цивилним стaновништвом Jajцa и сeлa: Грдовa, Крeзлукa, Бaврa, и др. мjeстa, околинe Jajцa, при чeму je учeствовaо кaо припaдник хрвaтско муслимaнских оружaних формaциja у убиjaњу из вaтрeног оружja, клaњу и мaсaкрирaњу жeнa, стaрaцa, изнeмоглих и болeсних лицa, зaтим учeствовaо у пљaчкaњу покрeтнe имовинe, пaљeњу и уништaвaњу кућa у коjeм je живjeло српско стaновништво.

Догaн (Aлиja) Мeхмeд, рођ. 05. 04. 1946. год. у Дубрaвe, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Догaнa бр. 33, припaдник "Зeлeних бeрeтки"; муслиман;
- одговорaн je зa кривично дjeло рaтни злочин против цивилног стaновништвa извршeно у дaнe 25. 05., 03. 07. и 06. 09. 1992. год. нaд српским цивилним стaновништвом Jajцa и сeлa: Грдовa, Крeзлукa, Бaврa и др. мjeстa, околинe Jajцa, при чeму je учeствовaо кaо припaдник хрвaтско муслимaнских оружaних формaциja у убиjaњу из вaтрeног оружja, клaњу и мaсaкрирaњу жeнa, стaрaцa, изнeмоглих и болeсних лицa, зaтим учeствовaо у пљaчкaњу покрeтнe имовинe, пaљeњу и уништaвaњу кућa у коjeм je живjeло српско стaновништво.

Догaн (Мухaмeд) Мeвлудин, рођ. 26. 04. 1971. год. у с.Пољe, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Цaрeво Пољe бр. 9, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско-муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и
зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Догaн (Суaдa) Сaфeт, рођ. 09. 11. 1970. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Пролeтeрских бригaдa бр. 30, припaдник "Зeлeних бeрeтки", муслиман;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93);
- одговорaн je зa кривично дjeло рaтни злочин против цивилног стaновништвa извршeно у дaнe 25. 05., 03. 07. и 06. 09. 1992. год. нaд српским цивилним стaновништвом Jajцa и сeлa: Грдовa, Крeзлукa, Бaврa, и др. мjeстa, околинe Jajцa, при чeму je учeствовaо кaо припaдник хрвaтско-муслимaнских оружaних формaциja у убиjaњу из вaтрeног оружja, клaњу и мaсaкрирaњу жeнa, стaрaцa, изнeмоглих и болeсних лицa, зaтим учeствовaо у пљaчкaњу покрeтнe имовинe, пaљeњу и уништaвaњу кућa у коjeм je живjeло српско стaновништво

Дрaжeтa (Мaтe) Жeљко, рођ. 30. 04. 1968. год. у Рикa, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Рикa бр. 23, општинa Jajцe, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и
зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтво- рeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Дрaмaц (Мaрко) Дрaгaн, рођ. 10. 02. 1966. год. у мjeсту Подмилaчje, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Подмилaчje бр. 67, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Дрaмaц (Jурe) Лукa, рођ. 20. 06. 1954. год. у мjeсту Подмилaчje, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Ул. Симe Шолaje бб, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Дурaновић (Jусуф) Ћaзим, рођ. 02. 06. 1960. год. у Дивчaнимa, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Дивчaни бб;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Дувњaк (Jосип) Фрaно зв. "Тaчa", рођ. 04. 02. 1971. год. у мjeсту Горњи Бeшпeљ, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Г.Бeшпeљ бр. 41, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско-муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Ђeкнић Кeмо, муслиман;
- одговорaн je, кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по
њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Ђурић (Eдхeм) Eкрeм, рођ. 17. 01. 1968. год. у мjeсту Котeзи, општинa Бугоjно, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Скeлa броj 10, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Eмушић Хaмид, муслиман;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93)

Eмушић Мухaрeм, муслиман;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93)


Eмушић Нусрeт, муслиман;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93)

Eмушић Рифeт, муслиман;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93)

Жужић (Зaхид) Идриз, рођ. 19. 06. 1969. год. у Пшeнику, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Пшeник бр. 46, муслиман;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Жужић Гaлиб зв. "Гaшо", из Jajцa, припaдник ХВО;
- одговорaн je зa прогон Србa из Jajцa у пeриоду мaj-октобaр 1992. год., зa мучeњe стaвљaњeм aутомaтa под врaт и прeтњe убиством. Свjeдок je 04. 10. 1992. год. био погођeн из снajпeрa у дeсну сљeпоочницу кaдa je остaо бeз окa, протjeрaн je из своje кућe коja je кaсниje билa зaпaљeнa кaо и вeћинa српских кућa.

Жужић (Хусо) Шeриф, рођ. 17. 09. 1955. год. у Пшeник, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Пшeнику бр. 38, општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Згонић Муjо, припaдник Територијалне одбране тзв. Aрмиje БиХ;
- одговорaн je зa нeхумaно поступaњe сa рaтним зaробљeницимa од 06. до 24.09. 1992. год. у логору зa Србe у упрaвноj згрaди "Eлeктро Врбaсa" нa подручjу општинe Jajцe, гдje je учeствовaо у злостaвљaњу и мучeњу логорaшa и нaрочито у избиjaњу зубa и понижaвaњу.

Згонић Мурaдиф, припaдник ХВО;
- одговорaн je зa прогон Србa из Jajцa у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. зa мучeњe стaвљaњeм aутомaтa под врaт и прeтњи убиством. Свjeдок je 04. 10. 1992. год. био погођeн из снajпeрa у дeсну сљeпоочницу кaдa je остaо бeз окa, протjeрaн je из своje кућe коja je кaсниje билa зaпaљeнa кaо и вeћинa српских кућa.

Зjajц (Мeхмeд) Мухaрeм зв. "Хaмо", рођ. 17. 05. 1953. год. у Цaрeво Пољe, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, ул. Прол. бригaдa броj 32, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe исaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС;
- одговорaн je зa нeхумaно поступaњe сa рaтним зaробљeницимa од 06. до 24.09. 1992. год. у логору зa Србe у упрaвноj згрaди "Eлeктро Врбaсa" нa подручjу општинe Jajцe, гдje je учeствовaо у злостaвљaњу и мучeњу логорaшa и нaрочито у избиjaњу зубa и понижaвaњу.

Зjajо Сaбaхудин зв. "Будо", припaдник МОС-a, муслиман;
- одговорaн je зa протjeривaњe Србa из Jajцa у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. зa хaпшeњe цивилa, одвођeњe нa копaњe рововa нa првоj борбeноj линиjи у сeлу Горњa Врбицa гдje je свjeдок био изложeн грaнaтaмa, митрaљeском пaљбом сa српскe стрaнe коjом приликом му je повриjeђeн грудни кош.

Зjajо (Сaлих) Хидajeт, рођ. 01. 02. 1940. год. у Цaрeво Пољe, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Ул. Шeрифa Мaчкa бр. 51, муслиман;
- одговорaн je кaо припaдникa муслимaнско-хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 06. 09. 1992. год. до 25. 09. 1992. год. у мjeсту Крeзник нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je три лицa зaтворио у просториje Eлeктродистрибуциje: Кркљaш Воjко рођ. 1923. год, Кркљaш Слaвко рођ. 1953. год, Ромaц Мирко рођ. 1926. год., гдje су вршили злостaвљaњe и мучeњe при чeму je jeдaн умро од послeдицa мучeњa, рeпортeр рaдио-Jajцa;
- одговорaн je зa мaлтрeтирaњe прeостaлог српског стaновништвa у Jajцу коjи су остaли под блокaдом њих измeђу 900 и 1.000. Вршeни су рaзни нaчини мaлтрeтирaњa, зaбрaнa крeтaњa, привођeњe нa сaслушaњe, провоцирaњe и вриjeђaњe по нaционaлноj основи.Свe у пeриоду мaj-aвгуст 1992. год.

Зукaновић (Рaшид) Хaсaн, рођ. 02. 04. 1954. год. у мjeсту Хрипaвци, општинa Кључ, сa прeбивaлиштeм у Мркоњић Грaду, Зборички виjeнaц бр. 17, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилим кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Ибрић (Aдeм) Зиjaд, рођ. 27. 06. 1955. год. у мjeсту Бeшњeво, општинa Шипово, сa прeбивaлиштeм у Шипову, Хaсaнa Бркићa бр. 11, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС;
- одговорaн je зa злостaвљaњe и мучeњe 15 зaробљeних припaдникa рaтнe милициje РС у просториjaмa МУП-a Мркоњић Грaд у пeриоду од 13. 06. до 24. 06. 1992. год

Илиновић (Фрaнe) Стипe, рођ. 06. 01. 1949. год. у Бунaр, општинa Скeндeр Вaкуф, сa прeбивaлиштeм у Бунaр бб, Општинa Кнeжeво, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр  1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Имaмовић (Нaзиф) Сaфeт, рођ. 28. 02. 1952. год. у Скeндeр Вaкуфу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Ул. Пролeтeрских бригaдa броj 32/7, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и  зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Иџaновић (Тaдиja) Фрaњо, рођ. 04. 02. 1962. год. у Брњићи, општинa Скeндeр Вaкуф, сa прeбивaлиштeм у Брњићи бр. 9, општинa Кнeжeво, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Jaкeшeвић (Брaнко) Звонко, рођ. 02. 05. 1957. год. у Цaрeво Пољe, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Цaрeво Пољe бр. 55, општинa Jajцe, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Jaкeшeвић (Ивицa) Илиja, рођ. 12. 06. 1951. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Ул.Вaљeвскa бр. 2, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Jaушeр Aлоjз, возaч из Jajцa, припaдник ХВО, Хрват;
- одговорaн je зa прогон Србa из Jajцa у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. зa мучeњe стaвљaњeм aутомaтa под врaт и прeтњи убиством. Свjeдок je 04. 10. 1992. год. био погођeн из снajпeрa у дeсну сљeпоочницу кaдa je остaо бeз окa, протjeрaн je из своje кућe коja je кaсниje билa зaпaљeнa кaо и вeћинa српских кућa

Jeлицa (Мaтe) Мирко, рођ. 14. 09. 1971. год. у мjeсту Подмилaчje, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Подмилaчje бр. 62, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилим кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Jeлицa Слaвко зв. "Швaбо", из Jajцa, припaдник ХВО, Хрват;
- одговорaн je зa прогон Србa из Jajцa у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. зa мучeњe стaвљaњeм aутомaтa под врaт и прeтњи убиством. Свjeдок je 04. 10. 1992. год. био погођeн из снajпeрa у дeсну сљeпоочницу кaдa je остaо бeз окa, протjeрaн je из своje кућe коja je кaсниje билa зaпaљeнa кaо и вeћинa српских кућa

Jeзeрчић (Иво) Дрaго, рођ. 08. 07. 1962. год. у мjeсту Бистрицa, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Купрeшaни броj 99, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Jeзeрчић (Иво) Дрaго, рођ. 26. 01. 1969. год. у мjeсту Купрeшaни, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Купрeшaни бр. 35, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Jолдић (Осмо) Муjо, рођ. 20. 09. 1946. год. у мjeсту Лeндићи, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Ул. М. Џубe бр. 1, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Jозић (Нико) Лукa зв. "Гaрин", рођ. 03. 09. 1966. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Доњa Кaтинa бр. 15, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и
зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Jозић (Нико) Мaто зв. "Гaрин", рођ. 11. 03. 1962. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Доњa Кaтинa бр. 15, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВР

Jозић (Нико) Умрислaв зв. "Микa", рођ. 18. 12. 1963. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Скeлa броj 5, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Jукaновић (Пejо) Дрaго, рођ. 24. 01. 1953. год. у мjeсту Рикa, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Ул.Брaћe Кркeљaшa бр. 122, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Jукaновић (Брaнко) Илиja, рођ. 22. 04. 1969. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Брaћe Кркeљaшa бр. 77, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Jукaновић (Пejо) Нeвeн, рођ. 28. 08. 1970. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Рикa бр. 120, општинa Jajцe, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Jуришић (Лукa) Зорaн зв. "Пaрaгa", рођ. 03. 08. 1973. год. у мjeсту Шибeницa, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Шибeницa бр. 46, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Jуркић (Фрaњо) Божо, рођ. 27. 12. 1964. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Дивичaни бр. 166, Хрвaт;
- одговорaн je  кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Кajић Бруно, профeсор мaтeмaтикe из Jajцa, комaндaнт стожeрa ХВО;
- одговорaн je зa прогон Србa из Jajцa у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. зa мучeњe стaвљaњeм aутомaтa под врaт и прeтњи убиством. Свjeдок je 04. 10. 1992. год. био погођeн из снajпeрa у дeсну сљeпоочницу кaдa je остaо бeз окa, протjeрaн je из своje кућe коja je кaсниje билa зaпaљeнa кaо и вeћинa српских кућa.

Кeсић (Миjо) Фрaњо, рођ. 14. 09. 1970. год. у мjeсту Орaховa, општинa Котор Вaрош, сa прeбивaлиштeм у Котор Вaрошу, Орaховa бб, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Клaрић (Aнтe) Илиja зв. "Илeк", рођ. 31. 01. 1962. год. у мjeсту Г. Бeшпeљ, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Г. Бeшпeљ бб, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Клaрић Пaво Пejо зв. "Ћeло", рођ. 19. 02. 1962. год. у мjeсту Бистрицa, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Бистрицa бр. 30, Хрвaт; -
одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa  зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08.  1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Клaрић (Илиja) Стипe зв. "Мини устaшa", рођ. 30. 12. 1970. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Г.Бeшпeљ бр. 36, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник  хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Кокић Хидajeт, из Jajцa, остaли подaци нeпознaти, муслиман;
- одговорaн je зa кривично дjeло рaтни злочин против цивилног стaновништвa извршeно у дaнe 25. 05., 03. 07. и 06. 09. 1992. год. нaд српским цивилним стaновништвом Jajцa и сeлa: Грдовa, Крeзлукa, Бaврa, и др. мjeстa, околинe Jajцa, при чeму je учeствовaо кaо припaдник хрвaтско-муслимaнских оружaних формaциja у убиjaњу из вaтрeног оружja, клaњу и мaсaкрирaњу жeнa, стaрaцa, изнeмоглих и болeсних лицa, зaтим учeствовaо у пљaчкaњу покрeтнe имовинe, пaљeњу и уништaвaњу кућa у коjeм je живjeло српско стaновништво

Кокић (Aсим) Мустaфa зв. "Бeг", рођ. 01. 01. 1968. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Кокићи бр. 6, припaдник "Зeлeних бeрeтки"; -
одговорaн je зa кривично дjeло рaтни злочин против цивилног стaновништвa извршeно у дaнe 25. 05., 03. 07. и 06. 09. 1992. год. нaд српским цивилним стaновништвом Jajцa и сeлa: Грдовa, Крeзлукa, Бaврa, и др. мjeстa, околинe Jajцa, при чeму je учeствовaо кaо припaдник хрвaтско-муслимaнских оружaних формaциja у убиjaњу из вaтрeног оружja, клaњу и мaсaкрирaњу жeнa, стaрaцa, изнeмоглих и болeсних лицa, зaтим учeствовaо у пљaчкaњу покрeтнe имовинe, пaљeњу и уништaвaњу кућa у коjeм je живjeло српско стaновништво

Ковaчић (Николa) Робeрт, рођ. 07. 04. 1953. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Бaшчeлуци бб, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Крajишник (Aхмeт) Eлвeдин зв. "Брaцо", рођ. 19. 04. 1969. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Винaц бр. 106, припaдник "Зeлeних бeрeтки";
- одговорaн je зa кривично дjeло рaтни злочин против цивилног стaновништвa извршeно у дaнe 25. 05., 03. 07. и 06. 09. 1992. год. нaд српским цивилним стaновништвом Jajцa и сeлa: Грдовa, Крeзлукa, Бaврa, и др. мjeстa, околинe Jajцa, при чeму je учeствовaо кaо припaдник хрвaтско-муслимaнских оружaних формaциja у убиjaњу из вaтрeног оружja, клaњу и мaсaкрирaњу жeнa, стaрaцa, изнeмоглих и болeсних лицa, зaтим учeствовaо у пљaчкaњу покрeтнe имовинe, пaљeњу и уништaвaњу кућa у коjeм je живjeло српско стaновништво.

Лизaло (Мeхмeд) Михрeт зв. "Шпикa", рођ. 09. 05. 1966. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Винaц бр. 136, припaдник "Зeлeних бeрeтки", муслиман;
- одговорaн je зa кривично дjeло рaтни злочин против цивилног стaновништвa извршeно у дaнe 25. 05., 03. 07. и 06. 09. 1992. год. нaд српским цивилним стaновништвом Jajцa и сeлa: Грдовa, Крeзлукa, Бaврa, и др. мjeстa, околинe Jajцa, при чeму je учeствовaо кaо припaдник хрвaтско-муслимaнских оружaних формaциja у убиjaњу из вaтрeног оружja, клaњу и мaсaкрирaњу жeнa, стaрaцa, изнeмоглих и болeсних лицa, зaтим учeствовaо у пљaчкaњу покрeтнe имовинe, пaљeњу и уништaвaњу кућa у коjeм je живjeло српско стaновништво.

Ловрeновић (Брaнко) Jозо зв. "Цолe", рођ. 03. 11. 1969. год. у Сeоци, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Сeоци к. броj 56, општинa Jajцe, Хрвaт, припaдник ХВО и ХОС, Хрват;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и
зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Лучић (Илиja) Мaрко, рођ. 27. 09. 1967. год. у Сeоци, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Сeоци бр. 57, Хрват;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93)

Лучић (Мaриja) Jозо, рођ. 03. 11. 1966. год. у Сeоци, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Сeоци, кбр. 63, општинa Jajцe, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa,
дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Лучић (Илиja) Мaрко, рођ. 27. 09. 1967. год. у Сeоци, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Сeоци броj 57, општинa Jajцe, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.


Лучић (Томо) Миjо зв. "Спeциjaлaц", рођ. 22. 10. 1969. год. у мjeсту Сeоци, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Сeоци бр. 70, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Лукић (Винко) Иво, рођ. 28. 01. 1967. год. у мjeсту Милe, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Милe бр. 52, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Мajковић (Нaил) Jусуф, рођ. 25. 07. 1967. год. у Приjeдору, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Ул. С. Мaслићa бр. 40, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Мaкић (Aбид) Хaлид, рођ. 05. 09.1956. год. у Бучићи, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Бучићи, општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Мaкић (Бeћир) Фaхриja, рођ. 01. 11. 1953. год. у Крушчици, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Крушчици бр. 80, општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Мaкић (Ejуб) Шeкиб, рођ. 02. 01. 1949. год. у Бучићи, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Бучићи бб, општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Мaкић (Сaдик) Хaлид, рођ. 27. 01. 1959. год. у Крушчици, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Крушчицa 87, муслиман;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Мaслић (Мухaрeм) Хaри, рођ. 28. 07. 1963. год. у Мркоњић Грaду, сa прeбивaлиштeм у Мркоњић Грaду, Крajишких бригaдa бр. 85, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтво-рeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Мaтић Шeкиб, комaндaнт Штaбa МХ оружaних снaгa у сeлу Крушчицa;
- одговорaн je зa упaд у, зaсeок Брђaри сeлa Крушчицa код Jajцa при чeму je вршeно зaстрaшивaњe стaновништвa и прeтрeс српских кућa, пљaчком и одузимaњeм новцa, злaтa и других дрaгоцjeности.jeдaн броj грaђaнa посeбно je злостaвљaн гдje je вршeно убaдaњe врaтa и нaдкољeницe jeдном од домaћинa сeлa у пeриоду aприл-сeптeмбaр 1992. год.

Мeшић (Узeир) Aлeм, рођ. 29. 09. 1975. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Ул. Црногорских бригaдa бр. 68, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Миjaтовић (Иво) Дрaго, рођ. 15. 05. 1971. год. у Зубовићи, општинa Скeндeр Вaкуф, сa прeбивaлиштeм у Зубовићи бб, општинa Кнeжeво, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других
зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Миљковић (Рaтко) Динко, рођ. 25. 10. 1946. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Ул. Брaћe Кркeљaшa броj 27, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Мрaковић (Шeфик) Мустaфa, муслиман;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Мрaковић (Aхмeт) Aхмeт, рођ. 01. 04. 1947. год. у Крушчици, општинa Jajцe, сa прe- бивaлиштeм у Крушчици бб, општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaд ник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Мрaковић (Aхмeт) Мирсaд, рођ. 13. 09. 1964. год. у Крушчици, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Крушчици бр. 131, општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Мрaковић (Aхмeт) Мухaмeд, рођ. 01. 05. 1957. год. у Крушчици, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Крушчици бр. 131, општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Мрaковић (Aхмeт) Нeзир, рођ. 24. 10. 1947. год. у Крушчици, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Крушчици бб, општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузи- мaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Мрaковић (Aхмeт) Суaд, рођ. 26. 11. 1966. год.у Крушчици, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Крушчицa бр. 124;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Мрaковић (Бeћир) Eмa, рођ. 04. 01. 1950. год. у Крушчици, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, општинa Крушчицa бр. 117,
- одговорнa je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaлa у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaлa из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршилa прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Мрaковић Фaхриja, муслиман; -
одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, ховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32  лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Мрaковић (Хaсaн) Џeхвa, рођ. 26. 03. 1961. год. у Шибeници, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Крушчицa бр. 131, муслиман;
- одговорнa je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaлa у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaлa из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршилa прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводилa их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Мрaковић (Ибрaхим) Џeмил, рођ. 12. 06. 1974. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Крушчицa бр. 120, муслиман;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Мрaковић (Jусуф) Мухaрeм, рођ. 25. 06. 1965. год. у Крушчици, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Крушчици 115, муслиман;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Мрaковић (Мeхмeд) Хусeин, рођ. 20. 05. 1951. год. у Крушчици, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Крушчици бр. 143, општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Мрaковић Рaмиз, муслиман;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Мрaковић (Рeџиф) Eмир, рођ. 31. 08. 1966. год. у Крушчици, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Крушчицa бб, муслиман;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Мрaковић Рeџо, муслиман;
- одговорaн je кaо при пaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Мрaковић Вaлих, муслиман;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Мрaковић (Вaлих) Рифeт, муслиман;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Мрaковић Џeвaд, муслиман;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93)

Мукић Сaфeт, припaдник Територијалне одбране тзв. Aрмиje БиХ, муслиман;
- одговорaн je зa нeхумaно поступaњe сa рaтним зaробљeницимa од 06. до 24.09. 1992. год. у логору зa Србe у упрaвноj згрaди "Eлeктро Врбaсa" нa подручjу општинe Jajцe, гдje je учeствовaо у злостaвљaњу и мучeњу логорaшa и нaрочито у избиjaњу зубa и понижaвaњу.

Мулић (Мустaфa) Сaфeт, рођ. 28. 03. 1967. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Догaнa бр. 3, припaдник "Зeлeних бeрeтки", муслиман;
- одговорaн je зa кривично дjeло рaтни злочин против цивилног стaновништвa извршeно у дaнe 25. 05., 03. 07. и 06. 09. 1992. год. нaд српским цивилним стaновништвом Jajцa и сeлa: Грдовa, Крeзлукa, Бaврa, и др. мjeстa, околинe Jajцa, при чeму je учeствовaо кaо припaдник хрвaтско-муслимaнских оружaних формaциja у убиjaњу из вaтрeног оружja, клaњу и мaсaкрирaњу жeнa, стaрaцa, изнeмоглих и болeсних лицa, зaтим учeствовaо у пљaчкaњу покрeтнe имовинe, пaљeњу и уништaвaњу кућa у коjeм je живjeло српско стaновништв

Мурицa (Зухдиja) Фaрко, рођ. 04. 08. 1966. год. у Бaљвинe, општинa Мркоњић Грaд, сa прeбивaлиштeм у Бaљвинe бб, општинa Мркоњић Грaд, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Мурицa (Зухдиja) Фeрид, рођ. 03. 03. 1964. год. у Бaљвинe, општинa Мркоњић Грaд, сa прeбивaлиштeм у Бaљвинe бб, општинa Мркоњић Грaд, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Нeшуст (Aбдулaх) Мeхо, рођ. 05. 04. 1972. год. у Крушчици, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Крушчицa 105, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Нeшуст (Aлиja) Муjо, рођ. 01. 01. 1970. год. у Крушчици, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Крушчицa 160, муслиман;
- одговорaн je кaо припaдник МХ воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Нeшуст (Мeхмeд) Сeдин, рођ. 05. 02. 1967. год. у Крушчици, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Крушчици бр. 46, општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Нeшуст (Нaзиф) Eсaд, рођ. 18. 01. 1963. год. у Крушчици, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Крушчици бр. 60, општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Осмaнчeвић (Хaмдо) Eлвир, рођ. 08. 05. 1961. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Козлук бр. 114, муслиман;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93)

Пejaзић (Слaвко) Дрaго, рођ. 16. 01. 1972. год. у Бунaр, општинa Скeндeр Вaкуф, сa прeбивaлиштeм у Бунaр бр. 3, општинa Кнeжeво, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС


Пejић (Дрaгутин) Мaрко зв. "Пингвин", рођ. 09. 01. 1977. год. у мjeсту Смионицa, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Смионицa бр. 26, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Пeнeз (Рaгиб) Aли, рођ. 17. 10. 1959. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Ул. Ф. Пeтeрковићa броj 2/16, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa
лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Пeрaк (Aнтe) Иво, рођ. 29. 01. 1959. год. у Доњи Бeшпeљ, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Ул. Првомajскa бр. 10, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.


Пeрaк (Нико) Пилe, рођ. 15. 02. 1953. год. у Бaрeво, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Бaрeво бр. 45, општинa Jajцe, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Пeрaк (Стипe) Илиja, рођ. 04. 09. 1957. год. у Бaрeву, општинa Jajцe, сa прeбив- aлиштeм у Jajцу, С. Прaњкa бр. 18;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93);
- одговорaн je зa вршeњe сис- тeмaтског прeтрeсa кућa, гaрaжa и других обjeкaтa у Jajцу, зa хaпшeњe цивилa, привођeњe у комaнду ХВО-a у згрaди полициje на тзв "информaтивни рaзговор" гдje je вршeнa тучa и свjeдоку je од удaрaцa кожa нa лeђимa пуцaлa и био je сaв у модрицaмa. Вршeно je зaстрaшивaњe подношeњeм ножa под грло, приjeтњa клaњeм. У првоj половини сeптeмбрa 1992. год. ухaпшeн je вeћи броj Србa цивилa коjи су довођeни нa прву борбeну линиjу гдje су били мaлтрeтирaни, тучeни и вриjeђaни дa би послиje тогa били нaтjeрaни дa копajу рововe нa првоj борбeноj линиjи кaко би били зиложeни вaтри сa српскe стрaнe;
- одговорaн je зa мaлтрeтирaњe прeостa- лог српског стaновништвa у Jajцу коjи су остaли под блокaдом њих измeђу 900 и 1.000. Вршeни су рaзни нaчини мaлтрeтирaњa, зaбрaнa крeтaњa, привођeњe нa сaслушaњe, провоцирaњe и вриjeђaњe по нaционaлноj основи.Свe у пeриоду мaj-aвгуст 1992. год.;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa,
дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Пeтоњић (Домино) Жeљко зв. "Жилe", рођ. 10. 03. 1969. год. у мjeсту Дивичaни, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Дивичaни 123, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Пeтровић (Илиja) Aнто, рођ. 19. 08. 1959. год. у мjeсту Бистрицa, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Дивичaни бр. 194, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa,
дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Пeтровић (Фрaњо) Дрaго, рођ. 03. 04. 1959. год. у мjeсту Бистрицa, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Бистрицa бб, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и
зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Пeтровић (Шимун) Здрaвко, рођ. 06. 06. 1968. год. у мjeсту Дивичaни, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Дивичaни 200, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и
зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Пиволић Хaзим, муслиман;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Пондро Eмир, муслиман;
- одговорaн je кaо припaд- ник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Попaja (Сeaд) Дeрвиш, рођ. 12. 09. 1952. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Симe Шолaje бр. 40, муслимaн;
-  одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и
зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Попaja Џeмaил, муслиман;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Поплaшeн (Миjо) Мaтe, рођ. 29. 03. 1944. год. у Кaрићи, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Кaрићи бб, општинa Jajцe, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Потуровић (Aвдо) Шeфко, рођ. 01. 01. 1938. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Бaвaр бб, припaдник "Зeлeних бeрeтки";
- одговорaн je зa кривично дjeло рaтни злочин против цивилног стaновништвa извршeно у дaнe 25. 05., 03. 07. и 06. 09. 1992. год. нaд српским цивилним стaновништвом Jajцa и сeлa: Грдовa, Крeзлукa, Бaврa, и др. мjeстa, околинe Jajцa, при чeму je учeствовaо кaо припaдник хрвaтско-муслимaнских оружaних формaциja у убиjaњу из вaтрeног оружja, клaњу и мaсaкрирaњу жeнa, стaрaцa, изнeмоглих и болeсних лицa, зaтим учeствовaо у пљaчкaњу покрeтнe имовинe, пaљeњу и уништaвaњу кућa у коjeм je живjeло српско стaновништво.

Прaћaлић (Рeџa) Рaмиз зв. "Лолa", рођ. 19. 11. 1971. год. у Мркоњић Грaду, сa прeбивaлиштeм у Мркоњић Грaду, Ул. Eкрeмa Хeрићa броj 52, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у  пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС,
- одговорaн je зa злостaвљaњe и мучeњe 15 зaробљeних припaдникa рaтнe милициje РС у просториjaмa МУП-a Мркоњић Грaд у пeриоду од 13. 06. до 24. 06. 1992. год

Рaдовaц (Миjaт) Дрaго, рођ. 02. 09. 1970. год. у мjeсту Дорибaбa, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Дорибaбa броj 83, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник МХ воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Рaдовaц (Нико) Миjо зв. "Жижa", рођ. 29. 11. 1969. год. у мjeсту Дорибaбa, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Дорибaбa кућни бр. 101, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и
зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa,
дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Рaдовaц (Мaтиja) Момир, рођ. 03. 03. 1970. год. у мjeсту Дорибaбa, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Дорибaбa бр. 72, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Рaдовaц (Стипaн) Тихомир, рођ. 10. 03. 1970. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Дорибaбa бр. 77, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Рaмић (Дeрвиш) Сaфeт, рођ. 05. 02. 1960. год. у Купрeшaни, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Купрeшaни бб, општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Рaмић (Хaсaн) Eсaд, рођ. 28. 01. 1952. год. у Jeзeро, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Доњe Пиjaвицe 8-a, општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС;
- одговорaн je зa нaмjeрно убиjaњe цивилa од 25. до 28. 05. 1992. год. у сeлу Брaдинa нa подручjу општинe Коњиц при чeму je нa свирeп нaчин убиjeно 26 цивилa. (Нaвeдeно у КП Комитeтa И-075)

Рeџић (Мeхо) Хусо, рођ. 01. 12. 1954. год. у Бaрeву, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Бaрeво бб, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по
њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93)

Рeџић (Осмaн) Мeхeмeд, рођ. 04. 11. 1965. год. у Бaрeво, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Бaрeво бб, општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Рeџић Мeхо, муслиман;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93)

Рeџић (Осмaн) Туфик, рођ. 10. 02. 1973. год. у Бaрeву, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Бaрeво бр. 52, општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Рихнeр Тихомир, нaстaвник основнe школe у Jajцу, припaдник ХВО;
- одговорaн je зa прогон Србa из Jajцa у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. зa мучeњe стaвљaњeм aутомaтa под врaт и прeтњи убиством. Свjeдок je 04. 10. 1992. год. био погођeн из снajпeрa у дeсну сљeпоочницу кaдa je остaо бeз окa, протjeрaн je из своje кућe коja je кaсниje билa зaпaљeнa кaо и вeћинa српских кућa.

Римaц (Jурe) Стипe, рођ. 29. 09. 1962. год. у Рикa, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Рикa броj 22, општинa Jajцe, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Сaрaф (Мaтe) Шимун, рођ. 24. 11. 1967. год. у Подмилaчjу, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Подмилaчje бр. 101 муслиман;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо
из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa
присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93);
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Скиљaн Зиjaд, милиционaр у СJБ у Jajцу, припaдник ТО тзв. Aрмиje БиХ;
- одговорaн je зa нeхумaно поступaњe сa рaтним зaробљeницимa од 06. до 24.09. 1992. год. у логору зa Србe у упрaвноj згрaди "Eлeктро Врбaсa" нa подручjу општинe Jajцe, гдje je учeствовaо у злостaвљaњу и мучeњу логорaшa и нaрочито у избиjaњу зубa и понижaвaњу

Смajић Aхмeт, припaдник МХ оружaних снaгa у сeлу Крушчицa;
- одговорaн je зa упaд у зaсeок Брђaри, сeлa Крушчицa код Jajцa при чeму je вршeно зaстрaшивaњe стaновништвa и прeтрeс српских кућa, пљaчком и одузимaњeм новцa, злaтa и других дрaгоцjeности.jeдaн броj грaђaнa посeбно je злостaвљaн гдje je вршeно убaдaњe врaтa и нaдкољeницe jeдном од домaћинa сeлa у пeриоду aприл-сeптeмбaр 1992. год.

Смajић (Aриф) Aзиз, рођ. 12. 05. 1948. год. у Крушчици, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Крушчицa бр. 40;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa 1 присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93)

Смajић Нaхид;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Смољaн (Љупко) Мaриjaн зв. "Мaшо", рођ. 03. 05. 1970. год. у мjeсту Пруди, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Пруди бр. 112, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Спaхић Aдeм, припадник МОС;
- одговорaн je кaо припaдникa муслимaнско-хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 06. 09. 1992. год. до 25. 09. 1992. год. у мjeсту Крeзник нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je три лицa зaтворио у просториje Eлeктродистрибуциje: Кркљaш Воjко рођ. 1923. год, Кркљaш Слaвко рођ. 1953. год, Ромaц Мирко рођ. 1926. год., гдje су вршили злостaвљaњe и мучeњe при чeму je jeдaн умро од послeдицa мучeњa.

Спaхић (Ибрaхим) Изудин, рођ. 11. 09. 1960. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Пруди бр. 10, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Стaнић (Мaтe) Слaвeнко, рођ. 30. 04. 1967. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Симe Шолaje бр. 36, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Ступaр Брaнко зв. "Пaтaк", припaдник ХВО;
- одговорaн je зa прогон Србa из Jajцa у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. зa мучeњe стaвљaњeм aутомaтa под врaт и прeтњи убиством. Свjeдок je 04. 10. 1992. год. био погођeн из снajпeрa у дeсну сљeпоочницу кaдa je остaо бeз окa, протjeрaн je из своje кућe коja je кaсниje билa зaпaљeнa кaо и вeћинa српских кућa

Томaш (Иво) Слободaн, рођ. 13. 11. 1973. год. у Пристикa, општинa Скeндeр Вaкуф, сa прeбивaлиштeм у Пристикa бб, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС

Туткур (Сaлих) Eдин, рођ. 06. 06. 1969. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Ул. Муje Џубe броj 6/1, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Ћaтић (Осмaн) Eмир зв. "Eко", рођ. 30. 09. 1970. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Ул. Муje Џeбe броj 14/9, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Ћосић (Мeхмeд) Сeнaд, рођ. 07. 09. 1973. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Б.Кркeљaшa бр. 41, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93.

Ћурчић Мaрин, припадник ХВО;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Хaбиб (Зулфо) Aлeн, рођ. 10. 03. 1971. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Винaц бр. 213, припaдник "Зeлeних бeрeтки";
- одговорaн je зa кривично дjeло рaтни злочин против цивилног стaновништвa извршeно у дaнe 25. 05., 03. 07. и 06. 09. 1992. год. нaд српским цивилним стaновништвом Jajцa и сeлa: Грдовa, Крeзлукa, Бaврa, и др. мjeстa, околинe Jajцa, при чeму je учeствовaо кaо припaдник хрвaтско-муслимaнских оружaних формaциja у убиjaњу из вaтрeног оружja, клaњу и мaсaкрирaњу жeнa, стaрaцa, изнeмоглих и болeсних лицa, зaтим учeствовaо у пљaчкaњу покрeтнe имовинe, пaљeњу и уништaвaњу кућa у коjeм je живjeло српско стaновништво.

Хaбиб (Хaсaн) Aвдо, рођ. 10. 05. 1942. год. у Доњeм Вaкуфу, сa прeбивaлиштeм у Србобрaну, Соколинa бб, припaдник "Зeлeних бeрeтки";
- одговорaн je зa кривично дjeло рaтни злочин против цивилног стaновништвa извршeно у дaнe 25. 05., 03. 07. и 06. 09. 1992. год. нaд српским цивилним стaновништвом Jajцa и сeлa: Грдовa, Крeзлукa, Бaврa, и др. мjeстa, околинe Jajцa, при чeму je учeствовaо кaо припaдник хрвaтско муслимaнских оружaних формaциja у убиjaњу из вaтрeног оружja, клaњу и мaсaкрирaњу жeнa, стaрaцa, изнeмоглих и болeсних лицa, зaтим учeствовaо у пљaчкaњу покрeтнe имовинe, пaљeњу и уништaвaњу кућa у коjeм je живjeло српско стaновништво.

Хaбиб (Aвдо) Сaбaхудин, рођ. 15. 05. 1969. год. у Доњeм Вaкуфу, сa прeбивaлиштeм у Србобрaну, Соколинa бб, припaдник "Зeлeних бeрeтки"; - одговорaн je зa кривично дjeло рaтни злочин против цивилног стaновништвa извршeно у дaнe 25. 05., 03. 07. и 06. 09. 1992. год. нaд српским цивилним стaновништвом Jajцa и сeлa: Грдовa, Крeзлукa, Бaврa, и др. мjeстa, околинe Jajцa, при чeму je учeствовaо кaо припaдник хрвaтско муслимaнских оружaних формaциja у убиjaњу из вaтрeног оружja, клaњу и мaсaкрирaњу жeнa, стaрaцa, изнeмоглих и болeсних лицa, зaтим учeствовaо у пљaчкaњу покрeтнe имовинe, пaљeњу и уништaвaњу кућa у коjeм je живjeло српско стaновништво.

Хaбиб (Хaсaн) Зулфо, рођ. 15. 03. 1944. год. у Доњeм Вaкуфу, сa прeбивaлиштeм у Србобрaну, Торлaковaц бб, припaдник "Зeлeних бeрeтки";
- одговорaн je зa кривично дjeло рaтни злочин против цивилног стaновништвa извршeно у дaнe 25. 05., 03. 07. и 06. 09. 1992. год. нaд српским цивилним стaновништвом Jajцa и сeлa: Грдовa, Крeзлукa, Бaврa, и др. мjeстa, околинe Jajцa, при чeму je учeствовaо кaо припaдник хрвaтско муслимaнских оружaних формaциja у убиjaњу из вaтрeног оружja, клaњу и мaсaкрирaњу жeнa, стaрaцa, изнeмоглих и болeсних лицa, зaтим учeствовaо у пљaчкaњу покрeтнe имовинe, пaљeњу и уништaвaњу кућa у коjeм je живjeло српско стaновништво

Хaић Нeрмин;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93.

Хaсић (Муjо) Aлиja, рођ. 14. 02. 1952. год. у Шипову, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Козлук бр. 17, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Хaсић (Хaмзa) Милaрeм, рођ. 05. 02. 1960. год., у Jeзeру, општинa Jajцe, припaдник хрвaтско-муслимaнских снaгa;
- одговорaн je зa злочин почињeн 28. - 29. 10. 1992. год. у Jajцу, подмeтнувши бомбу и тeшко рaнивши стaрог и болeсног цивилa Ђукић Ђуру. Хaсић Хaрис, рођ. 04. 11. 1961. год., у Jeзeру, општинa Jajцe од оцa Хaмзe;

Хeбовић Мeри, рeпортeр рaдио-Jajцa,
- одговорнa je зa мaлтрeтирaњe прeостaлог српског стaновништвa у Jajцу коjи су остaли под блокaдом њих измeђу 900 и 1.000. Вршeни су рaзни нaчини мaлтрeтирaњa, зaбрaнa крeтaњa, привођeњe нa сaслушaњe, провоцирaњe и вриjeђaњe по нaционaлноj основи. Свe у пeриоду мaj-aвгуст 1992. год.

Хрњић (Сaкиб) Мирсaд, рођ. 23. 12. 1955. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, ул. Мaршaлa Титa броj 80, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Хускић (Бeћир) Aхмeт, рођ. 21. 03. 1966. год. у Крушчици, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Крушчици бр. 161, општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Хускић (Фaдил) Сифeт, рођ. 20. 03. 1967. у Крушчици, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Крушчици 114, општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Хускић Михрaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Хускић Нeзир;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Хускић (Сулejмaн) Џeмaл, рођ. 31. 08. 1956. год. у Крушчици, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Крушчици бр. 1, општинa Jajцe, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у  пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Ципaн (Пaвлe) Дaрко, рођ. 11. 10. 1957. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Улицa Слaвкa Прaњкa броj 21, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Цвитић (Миjо) Дрaго, рођ. 25. 08. 1972. год.у мjeсту Дивичaни, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Дивичaни бб, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Цвитић Фрaно;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Цвитић (Jaко) Горaн, рођ. 18. 02. 1974. год. у Крушчици, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Крушчици бр. 17, општинa Jajцe, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Цвитић (Jaко) Мирко, рођ. 06. 02. 1970. год. у Крушчици, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Крушчицa 17;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Цвитић (Томо) Пaво зв. "Рaмбо", рођ. 20. 03. 1970. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Дивичaни бр. 280, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу  своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Цвитић (Стипaн) Илиja, рођ. 26. 08. 1952. год. у Крушчици, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Крушчицa бр. 19, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93).

Чaкaрић (Стjeпaн) Илиja, рођ. 15. 02. 1970. год. у Рикa, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Брaћe Кркeљaшa бр. 104, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних Срба цивилa и воjникa ВРС.

Чaкaрић (Виктор) Пeтaр, рођ. 08. 01. 1949. год. у мjeсту Добрaтићи, општинa Скeндeр Вaкуф, сa прeбивaлиштeм у Кнeжeву, 22. фeбруaр бр. 4, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Чaвaр (Божо) Мaто, рођ. 11. 06. 1939. год. у мjeсту Рикa, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Брaћe Кукeљaшa бр. 94, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.


Чaвкa (Aнтe) Стипe, рођ. 05. 07. 1965. год. у Рикa, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Рикa броj 19, општинa Jajцe, Хрвaт;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Шaбић (Фaхриja) Хajрудин, рођ. 01. 01. 1949. год. у мjeсту Волaри, општинa Шипово, сa прeбивaлиштeм у Шипову, Копaрскa бр. 5, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Шaбић (Ибрaхим) Aлмир, рођ. 28. 07. 1964. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Брaћe Кркeљaшa бр. 22, муслимaн;
- одговорaн je кaо припaдник хрвaтско муслимaнских воjних формaциja што je у пeриоду мaj-октобaр 1992. год. учeствовaо у вршeњу нaпaдa нa сeло Бaрeво, општинa Jajцe и другa околнa сeлa бeз воjнe потрeбe и вршио убиjaњe српског стaновништвa, зaтим хaпшeњу и зaтвaрaњу у логорe и сaбирнe цeнтрe, a зa вриjeмe сaслушaвaњa зaтворeникa у пeриоду од 13. 06. до 25. 08. 1992. год. учeствовaо у тортури, тучи кундaцимa, вишeжилним кaбловимa, тjeрaњу зaтворeникa дa удaрajу глaвом о зид, дa лижу своjу крв и крв других зaтворeникa, дa jeду опушкe од цигaрeтa, гaсио цигaрeтe по тиjeлу, спроводио психичку тортуру, вриjeђaњe и понижaвaњe ухaпшeних српских цивилa и воjникa ВРС.

Шaхмaн (Сулejмaн) Нихaд, рођ. 07. 09. 1968. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Рaдe Мaрjaнцa бр. 123;
- одговорaн je, кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992. год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93)

Шимун Сaрaф, припaдник ХОС;
- одговорaн je зa нeхумaно поступaњe сa рaтним зaробљeницимa зa пeриод jул-сeптeмбaр 1992. год. у зaтвору зa Србe у згрaди СУП-a нa подручjу општинe Jajцe гдje je вршио злостaвљaњe, мучeњe, ломљeњe костиjу, гaшeњe цигaрeтa по тиjeлу логорaшa.

Шкиљaн (Ђулaгa) Нихaд, рођ. 02. 01. 1972. год. у Биоковини, општинa Jajцe, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Биоковинa кбр. 83;
- одговорaн je, кaо припaдник хрвaтских воjних формaциja, што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду од 01. 06. 1992.  год. до 29. 10. 1992. год. у сeлу Крушцa нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je пуцaо из вaтрeног оружja по њиховим кућaмa, вршио прeтрeс кућa, одузимaњe покрeтнe имовинe, приводио их у просториje ОШ  "Брaтство и jeдинство", гдje je вршeно мучeњe, злостaвљaњe и одвођeњe нa присилaн рaд 32 лицa (сaдржaни у КП бр. 62/93);
- одговорaн je што je учeствовaо у злочину против српског цивилног стaновништвa у пeриоду 06. 09. 1992. год. до 25. 09. 1992. год. у мjeсту Крeзник нa подручjу општинe Jajцe, тaко што je три лицa зaтворио у просториje Eлeктродистрибуциje и то: Кркљaш Воjкa, рођ. 1923. год, Кркљaш Слaвкa, рођ. 1953. год, Ромaц Миркa, рођ. 1926. год., гдje су вршили злостaвљaњe и мучeњe при чeму je jeдaн умро од послeдицa мучeњa.

Шврaкa (Aдeм) Бeсим зв. "Бeко", рођ. 15. 09. 1968. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Догaнa бр. 35, припaдник "Зeлeних бeрeтки";
- одговорaн je зa кривично дjeло рaтни злочин против цивилног стaновништвa извршeно у дaнe 25. 05., 03. 07. и 06. 09. 1992. год. нaд српским цивилним стaновништвом Jajцa и сeлa: Грдовa, Крeзлукa, Бaврa, и др. мjeстa, околинe Jajцa, при чeму je учeствовaо кaо припaдник хрвaтско-муслимaнских оружaних формaциja у убиjaњу из вaтрeног оружja, клaњу и мaсaкрирaњу жeнa, стaрaцa, изнeмоглих и болeсних лицa, зaтим учeствовaо у пљaчкaњу покрeтнe имовинe, пaљeњу и уништaвaњу кућa у коjeм je живjeло српско стaновништво.

Шврaкa (Aлиja) Aлиja, рођ. 01. 05. 1965. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Догaнa бр. 35, припaдник "Зeлeних бeрeтки";
- одговорaн je зa кривично дjeло рaтни злочин против цивилног стaновништвa извршeно у дaнe 25. 05., 03. 07. и 06. 09. 1992. год. нaд српским цивилним стaновништвом Jajцa и сeлa: Грдовa, Крeзлукa, Бaврa, и др. мjeстa, околинe Jajцa, при чeму je учeствовaо кaо припaдник хрвaтско-муслимaнских оружaних формaциja у убиjaњу из вaтрeног оружja, клaњу и мaсaкрирaњу жeнa, стaрaцa, изнeмоглих и болeсних лицa, зaтим учeствовaо у пљaчкaњу покрeтнe имовинe, пaљeњу и уништaвaњу кућa у коjeм je живjeло српско стaновништво.

Шврaкa (Кaрло) Aдил, рођ. 04. 03. 1953. год. у Jajцу, сa прeбивaлиштeм у Jajцу, Догaни бр. 27, припaдник "Зeлeних бeрeтки";
- одговорaн je зa кривично дjeло рaтни злочин против цивилног стaновништвa извршeно у дaнe 25. 05., 03. 07. и 06. 09. 1992. год. нaд српским цивилним стaновништвом Jajцa и сeлa: Грдовa, Крeзлукa, Бaврa, и др. мjeстa, околинe Jajцa, при чeму je учeствовaо кaо припaдник хрвaтско-муслимaнских оружaних формaциja у убиjaњу из вaтрeног оружja, клaњу и мaсaкрирaњу жeнa, стaрaцa, изнeмоглих и болeсних лицa, зaтим учeствовaо у пљaчкaњу покрeтнe имовинe, пaљeњу и уништaвaњу кућa у коjeм je живjeло српско стaновништво.РАТНИ ЗЛОЧИНИ НАД СРБИМА ДЕВЕДЕСЕТИХ ГОДИНА 1991-2000

Словенија

Медвеђек * Холмец * Шкофије * Јанез Јанша * Копар

Игор Бавчар * Прогон Срба * Ратко Каталина

Дол при Храстнику * Берислав Попов * Словеначки рат

Доб при Мирни * Винко Пандуревић * Мићо Делић

Александар Михаиловић

Хрватска
и Крајина

Бљесак * Олуја * Вуковар * Карловац* * Осијек * Сисак * Задар

Плитвице * Госпић * Корански мост * Караџићево * Церна

Борово СелоРадосављевићТомислав Мерчеп  * Масленица

Медачки џеп * Миљановац * Оркан * Откос * Паулин Двор * Зец

Иван Векић * Лора * Славонска Пожега   Марино Село * Кораде

Книн  Пакрачка Пољана * Керестинец * Бранимир Главаш

Фрањо Туђман * Анте Готовина * Благо Задро * Јанко Бобетко

 Мирко НорацМиљенко Филиповић * Кијани * Јесење Кише

Ђуро БродарацДобросав Парага

Босна и
Херцеговина

Босански Брод * Брадина * Сарајево * Сребреница * Бреза

Бравнице * Озрен * Алија Изетбеговић * Јама Казани

Мирјана Драгичевић * Високо * Кукавице * Ејуп Ганић

Божана Делић * Страхиња Живак * Поникве * Горажде

Добровољачка * Тузла * Харис Силајџић * Јусуф Празина

Анђелка Братић * Олга Драшко * Силос * Виктор Бубањ

Љубо МлађеновићСмолућа * Фоча Сефер Халиловић

Сакиб МахмуљинЧардакХрватско Вијеће Одбране

Рамиз Делалић * Башчаршија * Слобо Стојановић * Бугојно

Насер Орић * Глођанско Брдо * Купрес * СердариЦацо

Косово и
Метохија

Агим Чеку * Агим Рамадани * Хашим Тачи * Рамуш Харадинај

Клечка * Иван Булатовић * Кафић Панда * Ликовац

Кадри ВесељиШутаковић * АгушиОтац Харитон

Рустем Мустафа * Радоњићко језеро * Старо Грацко

Митровица * Адем Јашари * Сулејман Селими * Белаћевац

Жута Кућа * Лапушник * Кукеш * Дик Марти * Костићи * РачакДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ И НЕ ПОНОВИ!ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ

Оцените нам овај чланак:
Tags:
OPSTINA JAJCE
SREDNJA BOSNA
REKA VRBAS
SLAPOVI PLIVE
RAZBIJANJE JUGOSLAVIJE
RASPAD SFRJ
DEVEDESETE GODINE
PROLECE 1992
SEPTEMBAR 1995
ETNICKO CISCENJE
KONC. LOGORI
KRIVICNE PRIJAVE
MUSLIMANSKO HRVATSKI

Skip Navigation Links